Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 1253/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa

I SA/Wa 401/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2520/13 - Wyrok NSA z 2016-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 1747/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2131/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1746/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OSK 1716/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OSK 1717/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1569/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I OSK 1053/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   6