Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 89/16 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Po 660/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-09

skarg Stowarzyszenia Projekt A, K.P. na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Sz 940/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

II SA/Kr 1564/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Rz 578/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Łd 29/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

IV SA/Wa 1743/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Łd 810/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

IV SA/Po 711/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SA/Rz 1309/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   8