Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 859/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 603/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Po 131/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta

IV SA/Wa 2482/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

IV SA/Wa 2245/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1913/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 607/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP

II OSK 562/16 - Wyrok NSA z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uznania rekultywacji gruntu za zakończoną

IV SA/Wa 263/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SA/Wa 3068/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
1   Następne >   +2   +5   +10   23