Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II OSK 1638/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów

II OSK 1592/10 - Wyrok NSA z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie ochrony roślin

II OSK 1817/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w P. T. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w P. T. na informację Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

IV SA/Wa 303/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej

II OSK 329/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. Polska sp. z o.o. z siedzibą w N. na zarządzenie D. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w W. nr ... w przedmiocie podjęcia działań mających na celu ograniczenie hałasu emitowanego do środowiska

II OSK 919/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa [..] sp. z o.o. z siedzibą w D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa [..] sp. z o.o. z siedzibą w D. na zarządzenie pokontrolne [..] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we [..] nr [..] w przedmiocie nakazu sporządzenia korekty wykazu o zakresie korzystania ze środowiska

II OSK 1865/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. sp. z o.o. z siedzibą w R. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w R. na zarządzenie pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie nakazu zaprzestania wprowadzania ścieków do ziemi