Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 2059/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 2195/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby