Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II GSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w O. w sprawie ze skargi T. E. Spółki z o.o. w P. na czynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozliczenia dotacji

I SA/Sz 21/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi M. O. organ prowadzący S. i E. M. organ prowadzący S. w S. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych i jej wypłaty

I GSK 2489/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. w Ł. na czynność Prezydenta O. o nr: [...] w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji

I GSK 3177/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie udzielenia dotacji dla przedszkola niepublicznego