Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony Wojewoda X

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych dotyczących bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

II SO/Ol 20/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Wniosek F. W. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Kr 19/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie

III SO/Kr 18/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie

I SA/Wa 670/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 251/12

II SO/Bd 58/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...]

I SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1061/12

II OSK 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.
1   Następne >   +2   +5   9