Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 1178/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

VII SA/Wa 1026/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 1048/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 1220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

VII SA/Wa 735/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

VII SA/Wa 1114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 1819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi A. H. na wezwanie Prezydenta [...] - Zarządu Dróg Miejskich w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania w sprawie reklamacji dotyczącej opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania

VII SA/Wa 948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VII SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

VI SA/Wa 49/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100