Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1688/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-07

skarg A S.A. z siedzibą w P na decyzje SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości alkoholu do