Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 665/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga A. T. i P. T. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Sz 665/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 194/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Sz 98/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Sz 42/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy J. C. w sprawie z Jego skargi na bezczynność Prezesa SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie organu

II SA/Sz 1039/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Sz 930/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   7