Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

II SA/Kr 1736/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania

II SA/Kr 2238/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 2342/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Kr 2390/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 931/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Kr 1143/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 39/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SAB/Kr 51/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymierzenia opłaty za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę
1   Następne >   +2   +5   +10   100