Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 39/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 142/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 660/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

II SA/Kr 1650/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego wód

II SA/Kr 729/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 690/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1031/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

Skarga Stowarzyszenia '[...]' w G. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Kr 104/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazu

II SA/Kr 663/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 101/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania czynności
1   Następne >   3