Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 1581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych