Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 987/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych i odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1674/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 422/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie
1   Następne >   2