Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 690/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego

II SAB/Kr 168/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu

II SAB/Kr 135/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpatrzeniu zażalenia

II SAB/Kr 21/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń

II SAB/Kr 123/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta R. , Nr [...]

II SA/Kr 1425/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uregulowania stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 1830/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność

II SA/Kr 787/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji
1   Następne >   2