Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 953/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania prac ziemnych i umocnienia rowu

II SA/Kr 85/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1084/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 310/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu wody do stanu poprzedniego

II SA/Kr 1650/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego wód

II SA/Kr 118/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-29

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 767/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 1632/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia zatwierdzającego ugodę w sprawie zakłócenia stosunków wodnych

II SA/Kr 1426/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego