Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania