Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 580/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych