Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 2884/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 925/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania mienia Skarbu Państwa

I OSK 2023/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Powiat Gorzowski prawa własności mienia

I SA/Wa 1207/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 17/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1326/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-29

Skarga ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania gminie na wniosek mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy.

I SA/Wa 1332/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r., mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 1049/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa

I OSK 433/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycie mienia Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   +10   34