Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 539/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2006 r.

I SA/Kr 1744/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa na rzecz Skarbu Państwa

I SA/Kr 1499/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002 roku

I SA/Kr 1304/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2012 r.

I SA/Kr 669/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień 2003 r.

I SA/Kr 1305/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012 r.

III SA/Kr 1165/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004r.

I SA/Kr 379/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2010r.

I SA/Kr 1365/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2004 roku

I SA/Kr 1828/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2004r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100