Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 846/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II OZ 862/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1443/18 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku usługowego z przeznaczeniem na usługowo

II OZ 865/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 55/17 w pkt 1. odrzucającego zażalenie I. K. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu wzywającego do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w pkt 2. odrzucającego zażalenie I. K. na postanowienie sądu z dnia 21 listopada ...

II OZ 904/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty planistycznej

II OZ 869/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważ...

II OSK 2242/16 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OZ 901/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2635/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 3315/17 - Wyrok NSA z 2018-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   3