Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 489/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

IV SA/Wa 226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

skarg H. N. i P. N. oraz R. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1227/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

skarg H. K. i K. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 942/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1604/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   77