Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 895/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych

III SA/Łd 358/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie wydania nagannej opinii o kwalifikowanym pracowniku ochrony fizycznej

II GSK 717/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 1417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II GSK 788/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 1740/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów

II GSK 2581/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii

II GZ 126/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

III SA/Gd 171/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie nagannej opinii w związku z ubieganiem się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
1   Następne >   +2   +5   +10   61