Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 817/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości odmawia dokonania wykładni.

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 724/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ustalenie odszkodowania

I SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 449/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi F.C. i J.C. na pismo Wojewody [....] znak: [....]

I SA/Wa 1244/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I SA/Wa 1536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu zażalenia S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. W. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego posta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100