Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 490/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SA/Ke 686/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Lu 485/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-17

Sprawa ze skargi Komisji Zakładowej [...] Muzeum C. w C. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania dyrektora Muzeum C.o w C.

IV SA/Wr 9/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi G. C. na pismo Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści rozkazu personalnego wyznaczającego na stanowisko służbowe

IV SA/Wr 380/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-03

Sprawa ze skargi J. B. skierowanej przeciwko Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w N. T. w przedmiocie zasądzenia należności finansowych;

IV SA/Wr 77/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-21

Sprawa ze skargi P. W. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby

IV SA/Wr 143/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

IV SA/Wr 150/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty w przedmiocie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego postanowił odrzucić skargę

III SA/Lu 188/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie odwołania J.B. ze stanowiska Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru [...]

II SA/Bd 533/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w B. w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu
1   Następne >   3