Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 353/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

IV SA/Wr 367/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

IV SA/Wr 368/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

IV SA/Wr 435/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie określenia regulaminu wynagradzani nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę P.

IV SA/Wr 494/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia na rok [...] Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

OSK 1628/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania ze stanowiska

IV SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

II SA/Wr 1732/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie uchylenia punktu 2 nakazu Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we W. nr [...] i umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Wr 2105/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. w przedmiocie wstrzymania prawa do dodatku za klasę kwalifikacyjną

II SA/Wr 2106/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. w przedmiocie wstrzymania prawa do dodatku za klasę kwalifikacyjną
1   Następne >   +2   4