Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 523/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

I OZ 884/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1194/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 433/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie odmowy zmiany terminu realizacji decyzji

II SA/Wa 1354/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi Z. G. na rozkaz personalny [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie ustalenia uposażenia i mianowania na stanowisko służbowe

IV SA/Po 58/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości postanowił: odrzucić skargę /

II SA/Wa 1377/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 611/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , zn. [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby celnej

II SA/Wa 539/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi B. J. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie skargi dotyczącej zakończenia postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do służby w Żandarmerii Wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100