Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 669/13 - Wyrok NSA z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w przedmiocie ustalenia wysokości diet

II OSK 1506/13 - Wyrok NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 525/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 749/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazwy osiedla

III SA/Gd 525/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum

II OSK 493/13 - Wyrok NSA z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w przedmiocie ustalenia wysokości diet

III SA/Gd 502/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-01

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

IV SA/Gl 535/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie statutu gminy

III SA/Wr 553/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Skarga M. P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały,
1   Następne >   +2   5