Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

OSK 333/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie renty socjalnej

OSK 165/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

OSK 948/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

OSK 231/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie zasiłku stałego

OSK 217/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-14

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie, Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi K. J. na decyzje SKO w Bydgoszczy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

OSK 172/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Chełmie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego gwarantowanego