Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 11/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Lu 7/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Bk 546/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

II SA/Lu 1479/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 1570/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ościu w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania renty socjalnej

II SAB/Lu 8/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 1581/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego