Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

OSK 171/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

II SA/Lu 658/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej zasiłku stałego wyrównawczego

II SAB/Lu 25/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie specjalistycznych usługi opiekuńcze

II SA/Lu 1528/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku chorobowego

OZ 720/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 50/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 1479/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 16/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy przyznania usług opiekuńczych.

II SA/Lu 371/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 35/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2