Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 1249/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Gd 84/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Ol 53/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Wr 2757/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

II SA/Gd 82/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Kr 155/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Lu 115/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.P. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

I SA/Wa 192/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku wyrównawczego

II SA/Kr 97/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   9