Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 493/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Skarga A.W. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 634/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

IV SA/Po 633/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych

II SA/Po 1032/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 1000/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 345/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 762/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 903/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Po 642/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3