Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania usług opiekuńczych

I SA/Wa 624/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1641/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 1261/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Gl 62/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego

II SA/Po 1019/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-10

Wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 276/18

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-10

Wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia WSA we W. , sygn. akt IV SA/Wr 277/18

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 781/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   59