Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 60/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 740/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie: zasiłku celowego

IV SA/Gl 750/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 752/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 811/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 818/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 180/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 550/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 889/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie pomocy żywieniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100