Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1030/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 28/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Po 548/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 53/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 78/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 1210/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu

II SA/Po 1119/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100