Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 181/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 20/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-25

Wniosek w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze

III SA/Kr 137/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi D. O. i S. B. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 182/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 20/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego 'Pierwszy dzwonek' polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 20/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze