Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 1466/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 998/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1226/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 2065/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1470/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 2061/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 331/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności finansowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100