Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OSK 2599/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 2155/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi M. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt V SA/Wa 221/11

IV SA/Gl 1009/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wa 1150/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Po 216/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Sz 205/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

IV SA/Wr 688/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 510/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Gd 705/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   3