Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bk 394/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D.D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Lu 365/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Sosnowica w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani B. D. - Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w S. - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia

II SA/Wr 36/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Wójta Gminy Marcinkowice w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Lu 364/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

II SA/Wr 702/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

IV SA/Gl 512/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-14

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SA/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-16

Sprawa ze skargi Wojewody D., na pkt 20, 21 i 22 załącznika Nr 1 oraz pkt 7 i 9 załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy J., w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnych boisk treningowych oraz gminnego placu zabaw w J.,

III SA/Łd 895/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przekazania prowadzenia szkół publicznych

II OSK 1336/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.
1   Następne >   +2   +5   11