Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 656/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 351/2, AM

IV SA/Wa 680/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi K. B. i A. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie utworzenia [...] Parku Krajobrazowego

I SA/Wa 842/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie rozpatrzenia skargi K. K. dotyczącej działalności E. C. dyr. Domu Pomocy Społecznej 'K.' w C.

II SA/Wr 656/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM

II OSK 344/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana

III SA/Gl 464/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-16

Sprawa ze skargi Gminy O. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/.Ka 404/03 zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach

II SA/Wr 657/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położnych w obrębie Moszyce