Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 492/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-10

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 51/02

II SA/Gl 732/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi G.J. i R.J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta T. w sprawie warunków zabudowy terenu 1. wymierza Prezydentowi Miasta T. grzywnę w wysokości (...)zł , 2. zasądza od Prezydenta Miasta T. solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Gl 785/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-27

Sprawa ze skargi B. M. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Kr 699/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie II SAB/Kr 52/04

II SA/Kr 445/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-09-28

Sprawa ze skargi W. K. na niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Kr 905/99

III SA/Łd 415/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-01-03

Sprawa ze skargi M. N. w przedmiocie niewykonania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ł.

II SA/Lu 96/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi T.Z. w przedmiocie wymierzenia Staroście grzywny za niewykonanie wyroku Sądu

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

III SA/Łd 457/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-09-19

Sprawa ze skargi M. N. na Starostę Powiatu [...] w przedmiocie nałożenia grzywny właściwemu organowi

II SA/Lu 644/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   24