Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SO/Wr 4/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-25

Wniosek D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 93/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w R. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania [...] wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SO/Ol 17/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek S.P. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w O. za nieprzekazanie akt

IV SAB/Gl 22/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Przedszkola nr [...] w T. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100