Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Rz 125/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej o dopełnieniu obowiązku zawiadomienia prokuratora

IV SA/Po 1142/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 150/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi R. S. na pismo w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 499/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ol 82/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szpitala Powiatowego im. '[...]' w B. w udostępnianiu informacji publicznej

II SAB/Kr 214/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu Ekonomicznego w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

I OPP 69/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga G.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/17 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 54/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 57/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100