Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 382/80 - Wyrok NSA z 1980-11-03

skargę Barbary C. na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odmowy uznania żołnierza

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

Skarga Zbigniewa K. na decyzję Wojewody Legnickiego w przedmiocie pozwolenia na kontynuowanie robót budowlanych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Legnickiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.