Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

Skarga Marii G. na decyzję Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności rzemieślniczej w zakresie produkcji bezów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Z., a także

II SA 861/85 - Wyrok NSA z 1985-11-06

Skarga Kazimierza K. na decyzję prezydenta Miasta Stołecznego warszawy w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Dzielnicy, a także

SA/Wr 715/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-19

Skarga Alfreda S. na decyzję Dyrektora Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze w przedmiocie wpisu do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Planowania, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w B., a także

II SA 1106/85 - Wyrok NSA z 1985-10-03

Skarga Stefana P. na decyzję Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie działalności rzemieślniczej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 323/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-06-11

skargę Edwarda D. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokal mieszkalny.

I SA 793/85 - Wyrok NSA z 1985-11-21

skargę Towarzystwa Filmowego w K. na decyzję Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na wydawanie kwartalnika filmowego.
1   Następne >   +2   +5   +10   15