Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 446/86 - Wyrok NSA z 1986-09-24

Skarga Spółdzielni Kółek Rolniczych w H. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru podatku scalonego za 1984 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także zgodnie z art. 208 Kpa

I SA 1394/85 - Wyrok NSA z 1986-01-09

skargę Wandy R. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce w przedmiocie przekwaterowania do lokalu zamiennego.

I SA 869/85 - Wyrok NSA z 1986-01-03

skargę Jana W. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie wpisania do rejestru zabytków 'chałupy zrębowej'.

SA/Ka 259/86 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-06-26

skargę Marii S.-B. na decyzję Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego w przedmiocie zameldowania na pobyt stały.

II SA 634/86 - Wyrok NSA z 1986-08-14

Skarga Wojciecha W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji aktu własności ziemi i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta K. , a także
1   Następne >   +2   +5   +10   18