Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 170/88 - Wyrok NSA z 1988-03-24

skargę Janiny i Jana O., Elżbiety i Adama D. oraz Jadwigi i Jana P. na decyzję Naczelnego Architekta Warszawy w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych.

SA/Po 192/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-07-14

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji Naczelnika Miasta (...).

SA/Kr 1125/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-27

skargę Barbary K. na decyzję Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie wymiaru podatku rolnego za 1986 r.

IV SA 302/88 - Wyrok NSA z 1988-05-30

Skarga Andrzeja O. na decyzję Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 1200/87 - Wyrok NSA z 1988-03-14

skargę Ryszarda R. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku wyrównawczym z tytułu inwestycji.

IV SA 602/88 - Wyrok NSA z 1988-10-13

skargę Stanisława K. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w przedmiocie odmowy zwolnienia od obowiązku złożenia egzaminu.
1   Następne >   +2   +5   +10   29