Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 1843/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie budżetu miasta Z. na 1995 r.

SA/Bk 300/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-03-17

skargę w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług.

SA/Bk 40/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-20

Jeśli organ podatkowy słusznie i prawidłowo zastosuje szacunkowe ustalenie podstawy do obliczenia podatków obrotowego i dochodowego, zgodnie z art. 168 i art. 169 par. 2 Kpa oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ z powodu nieprawidłowości i nierzetelności ksiąg podatkowych, to stronie nie służy wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji w wymiarowej na podstawie art. 155 Kpa.

III SAB 29/94 - Wyrok NSA z 1995-04-28

Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy emitentem obligacji a ich właścicielem należą do sfery stosunków zobowiązaniowych, a minister finansów, reprezentujący Skarb Państwa występuje tu jako podmiot stosunku cywilnoprawnego, a nie jako organ administracji państwowej.~W tych sprawach minister finansów nie wydaje decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 104 Kpa, a rozstrzyganie sporów w tym zakresie nie należy do właściwości NSA.

III SA 16/95 - Wyrok NSA z 1995-11-15

Organ ma obowiązek ustalić stan faktyczny oraz prawny i dopiero potem określić prawa i obowiązki. Jeżeli organ nie dopełnia tego obowiązku decyzja może być uchylona jako niezgodna z prawem.

SA/Rz 1109/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-05

Sprawa ze skargi Gminy-Miasto R. na wydane z upoważnienia Wojewody (...) rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie odstąpienia przez Gminę

SA/Kr 1911/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-02-07

Brak jest podstaw do wyłączenia skutków z powodu nieznajomości prawa przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
1   Następne >   +2   +5   +10   87