Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA 1440/96 - Wyrok NSA z 1997-08-06

skargę w przedmiocie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu.

III SA 1397/95 - Wyrok NSA z 1997-03-11

uchyla decyzję organów podatkowych obu instancji.

SA/Rz 64/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-04-15

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z ogłoszeniem upadłości.~Art. 16 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ wskazuje ogłoszenie upadłości jako jeden, ale nie jedyny sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Podatnik może wskazać na inne sytuacje, uprawdopodobniające nieściągalność wierzytelności. Jednak ciężar uprawdopodobnienia spoczywa na podatniku.

SA/Rz 1676/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

I SA 1517/95 - Wyrok NSA z 1997-02-04

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA/Gd 995/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie stwierdzenia, że uchwała (...) Zarządu Gminy T. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 1996 r. została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   100